+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Werkwijze

Bij Psychologie La Croix worden psychologische diagnostiek en behandeling aangeboden aan volwassenen vanaf 18 jaar. We bieden (uitgebreide) diagnostiek gericht op klachten, persoonlijkheid, (neuropsychologische) vaardigheden en/of (neurobiologische) ontwikkeling en bieden behandeling voor een veelheid aan psychische klachten, zowel binnen de generalistische basis-ggz (GBGGZ) als binnen de gespecialiseerde ggz (SGGZ). We bieden ambulante zorg, waarmee zorg wordt bedoeld waarbij cliënten zich voor behandeling verplaatsen naar de zorgverlener, zonder opname. Ten behoeve van het optimaliseren van de zorg werken wij – indien nodig of wenselijk – nauw samen met huisartsen of in geval van doorverwijzen met zorgprofessionals van andere instellingen. We hebben daarnaast een korte lijn voor overleg of consultatie tussen behandelaren en de psychiater.