+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Verwijsbrief

Vereisten verwijsbrief

Om een behandeltraject vergoed te krijgen bij uw zorgverzekeraar is het noodzakelijk dat u een correcte verwijsbrief van uw huisarts bij ons heeft afgegeven. De verwijsbrief moet in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

  • Naam van de verwezen cliënt.
  • De datum van verwijzing moet liggen vóór het eerste intakegesprek.
  • Op de verwijzing moet staan of het een verwijzing betreft voor BGGZ of voor SGGZ.
  • Op de verwijzing moet genoemd staan dat wordt verwezen in verband met (het vermoeden van) een DSM-5 stoornis.
  • Op de verwijzing moet de zogenoemde ‘agb-code’ van de huisarts staan vermeld.
  • De verwijzing moet ofwel ondertekend ofwel gestempeld zijn door de huisarts.

U kunt de verwijzing zelf op bovenstaande eisen controleren voorafgaand aan uw eerste afspraak. Mocht u twijfels hebben over de geldigheid van uw verwijsbrief kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het secretariaat (020-2330154).