+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Praktijkafspraken

Tijdens uw intakegesprek bij de behandelaar worden onze praktijkafspraken met u doorgenomen welke gelden binnen Psychologie La Croix.

Naast uw NAW gegevens vragen wij uw instemming voor onderstaande afspraken.

Afsprakenformulier 

Ondergetekende verklaart geïnformeerd te zijn over: 

  1. De procedure van de behandeling, te onderscheiden in drie fasen:
  • Intakefase: Kennismaking, inventarisatie van probleemgebieden en eventueel onderzoek b.v. vragenlijsten. Afronding met een adviesgesprek, waarin de diagnose meegedeeld wordt. 
  • Behandelfase: Samen met uw behandelend psycholoog werkt u aan verbetering van uw functioneren.
  • Evaluatie en afronding: Beëindiging van de behandeling vindt plaats in een afsluitend gesprek.
  1. Waar hij/zij terecht kan met eventuele klachten over beroepsmatig handelen van de psycholoog, indien de praktijk daar onvoldoende gehoor aan kan geven. Die informatie is schriftelijk voor handen.

*  Betaling door de zorgverzekeraar kan alleen geschieden door middel van het doorgeven van de hoofddiagnose, versleuteld in een declaratiecode. Door ondertekening stemt u hiermee in. 

*  Betaling door de zorgverzekeraar kan alleen geschieden indien wij bij aanvang van de behandeling in het bezit zijn van een geldige verwijzing van de huisarts.

*  De behandeling kan slechts worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar indien u gedurende de behandeling gezien wordt door de regiebehandelaar. Indien u dit niet wil, dient u de behandeling zelf te betalen. 

*  Wij zijn verplicht ons te houden aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. 

*  De regels die de praktijk hanteert t.a.v. de privacy. 

*  Geïnformeerd te zijn over de gespreksduur van 45 minuten.  

*  Geïnformeerd te zijn over het in rekening brengen van een sessie die korter dan 48 uur van te vorendoor hem/haar is afgezegd. Voor afspraken op de maandag geldt een termijn van 72 uur. Voor een te laat afgezegde sessie brengen wij u € 90,- in rekening. Deze nota wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.