+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Klachten

Als u onverhoopt klachten heeft over onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of over iets anders, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij uw eigen therapeut kenbaar te maken. Uw klacht wordt altijd behandeld door een interne klachtencommissie. U krijgt zo snel mogelijk een antwoord, uiterlijk binnen vier weken na het indienen van de klacht. Wanneer u een klacht heeft die u niet wilt of kunt bespreken met uw therapeut, kunt u contact opnemen met mevrouw La Croix (020 – 2330154) of een email sturen naar: klachtmelding@psychologie-lacroix.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie. Feedback over wat u vindt dat wij kunnen verbeteren stellen wij altijd op prijs.

Indien u er langs de bovengenoemde wegen niet uitkomt, of u voelt zich onvoldoende gehoord, kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de NVGzP. Ook kunt u een beroep doen op het regionaal tuchtcollege.