+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Inzichtgevende therapie

Wanneer u langer in uw leven tegen problemen aanloopt in uzelf en/of in relatie met anderen, kunt u het gevoel hebben dat deze problemen bij u zijn gaan horen. In dat geval komt u wellicht in aanmerking voor een langerdurende inzichtgevende (psycho)therapie. Deze therapievorm gaat uit van het uitgangspunt dat men zich vaak niet bewust is van processen die ten grondslag liggen aan de manier van beleven en gedragen. In sommige gevallen zijn deze processen hardnekkig en storend, waardoor ze leiden tot psychische klachten of tot het terugkerend vastlopen in studie, werk, intieme relaties of andere contacten. Door samen met uw therapeut een nieuwsgierige houding aan te nemen ten aanzien van uzelf en uw binnerenwereld en aandacht te schenken aan al uw ervaringen, belevingen, impulsen, gedachten en gevoelens, kunt u meer van deze (onbewuste) processen gaan begrijpen. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld meer zicht krijgen op hoe pijnlijke gevoelens of bepaalde gedragspatronen in het hier en nu kunnen samenhangen met ervaringen uit het verleden. De therapie richt zich daarmee niet slechts op het doen afnemen van één of enkele concrete klachten, maar op structurele veranderingen in uzelf.

Binnen de inzichtgevende therapie kan gekozen worden voor een schemagerichte of psychodynamische benadering. Psychologie la Croix biedt inzichtgevende therapie individueel aan met een frequentie van één tot twee sessies van 45 minuten in de week. Tevens wordt er inzichtgevende therapie in groepsverband aangeboden, bestaande uit één sessie van anderhalf uur per week. U bepaalt samen met uw intaker of behandelaar welke therapievorm en met welke frequentie het beste bij u aansluit.