+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Interpersoonlijke psychotherapie

Interpersoonlijke psychotherapie (IPT) is een behandelvorm die specifiek is ontwikkeld voor en voornamelijk effectief is gebleken bij mensen met depressieve klachten. De therapie gaat uit van de veronderstelling dat we andere mensen nodig hebben om ons goed te voelen en dat de kwaliteit van het contact met anderen voor een belangrijk deel onze stemming mede bepaalt. Bij IPT brengt u samen uw behandelaar in kaart welke mensen voor u belangrijk zijn en wat u waardevol vindt in het contact met hen, maar ook wat u mist in deze relaties of wat er mis loopt in het contact. Hierbij wordt gekeken naar de recente aanleiding van uw depressieve klachten – zoals een belangrijke verandering in uw leven – en naar een oplossing of een andere manier om daarmee om te gaan. U kiest samen een concrete focus voor de behandeling aan de hand van de vermoedelijke samenhang met de start of het voortbestaan van uw klachten. Hierbij kunt u denken aan rouw na het verlies van een belangrijke ander, conflicten met anderen, een grote verandering in sociale rollen of een ervaren tekort of gemis in persoonlijke contacten. Na het in kaart brengen van het belangrijkste thema of probleem helpt uw behandelaar u met het vinden van oplossingen, waarbij in sommige gevallen gebruik wordt gemaakt van huiswerk of oefeningen buiten de sessies. Het onder de loep nemen van eigen sociale gedragingen speelt hierbij een belangrijke rol.