+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Intakefase

Het eerste gesprek wordt het intakegesprek genoemd en neemt doorgaans 60 minuten in beslag. Wij streven ernaar het intakegesprek zoveel mogelijk te laten plaatsvinden bij de uiteindelijke behandelaar. In dit gesprek maken u en de intaker over en weer kennis en worden de aard, ernst en complexiteit van uw klachten, uw hulpvraag, uw achtergrond en uw wensen in kaart gebracht. Op basis van het intakegesprek en – indien nodig – eventuele vervolggesprekken – de ‘intakefase’ genoemd – stelt de intaker de diagnose vast. Wanneer de intaker geen BIG-registratie heeft, kan deze niet optreden als regiebehandelaar. In dat geval vindt er als onderdeel van de intakefase ook een gesprek plaats met de regiebehandelaar, die de diagnose mede beoordeelt. Hierbij vindt er altijd overleg plaats tussen de behandelaar en de regiebehandelaar. Ter afronding van de intakefase vindt er een overleg plaats met het behandelteam, waarin de diagnose definitief wordt vastgesteld en waarin wordt bepaald of u binnen Psychologie la Croix een behandelaanbod kan worden gedaan. U wordt in een adviesgesprek op de hoogte gesteld van de diagnose en de betekenis daarvan, van de inhoudelijke indruk van de problematiek, van de verschillende behandelmogelijkheden en van het behandeladvies. Mocht u na dit gesprek twijfels hebben over uw diagnose, over het behandelplan of over de samenwerking met de voorgestelde behandelaar, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan te geven bij uw behandelaar of regiebehandelaar. Wij zullen uw wensen altijd serieus in overweging nemen om tot een oplossing te komen.

In sommige gevallen blijkt aan het einde van de intakefase dat een cliënt toch niet op zijn of haar plek is bij Psychologie La Croix of dat er geen behandelaanbod kan worden gedaan wat aansluit bij de zorgbehoefte, wensen of mogelijkheden van de cliënt. Wanneer wij u bij ons niet verder kunnen helpen, zullen we altijd proberen met u mee te denken over een passend alternatief voor vervolgstappen. Dit zou bijvoorbeeld kunnen leiden tot een verwijzing naar een andere zorgaanbieder. Wanneer een directe doorverwijzing niet mogelijk blijkt, zullen we u terugverwijzen naar uw huisarts, voor zover mogelijk met een advies voor een passend vervolg.

Wanneer u last heeft van lichte tot matige, niet complexe psychische problemen kunt u bij ons terecht voor Gegeneraliseerde Basis GGZ (GBGGZ). Wanneer uw klachten ernstig of complex van aard zijn, bijvoorbeeld in geval van complex trauma of persoonlijkheidsproblematiek, kunnen wij u niet binnen de GBGGZ behandelen, maar kunt u bij ons wel terecht binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ).