+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Diagnostiek

In sommige gevallen kan het zinvol zijn om voorafgaand of parallel aan de behandeling aanvullende diagnostiek te doen, waarmee we psychologisch onderzoek bedoelen. Middels zo’n onderzoek kan er meer zicht ontstaan op de aard, ernst en complexiteit van de problematiek, wat richting kan bieden voor de in te zetten behandeling. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onderzoek naar veroorzakende of instandhoudende factoren van uw klachten, naar de vaststelling van een diagnose of naar de manier waarop klachten mogelijk vervat liggen in uw persoonlijkheid. Ook bieden we onderzoek aan naar cognitieve capaciteiten, zoals intelligentie, of naar neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autisme of AD(H)D. Bij Psychologie la Croix richten we onderzoek nooit enkel op het al dan niet vaststellen van een specifieke diagnose, maar kijken we altijd naar de gehele persoon en diens achtergrond en leefomstandigheden om tot een compleet beeld te komen.

Wij bieden psychologische onderzoeken enkel aan als onderdeel van een behandeltraject gericht op de juiste en onderbouwde keuze voor een behandelmethode of om de inhoudelijke richting van een therapie te kunnen bepalen. Wij bieden geen losstaande onderzoekstrajecten aan zonder behandeloogmerk.

Volwassenen kunnen bij ons terecht voor de volgende diagnostische onderzoeken:

  • Intelligentie-onderzoek
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek