+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Cliënttevredenheid

 Psychologie la Croix meet de tevredenheid van haar cliënten middels de Consumer Quality index (CQi), een vragenlijst die gericht is op het meten van kwaliteitsaspecten van de geestelijke gezondheidszorg vanuit het perspectief van de cliënt. Cliënten worden met regelmaat – en in ieder geval bij afronding van een behandeltraject – gevraagd hun tevredenheid over hun behandeling middels deze vragenlijst kenbaar te maken. Uit alle ingevulde vragenlijsten volgt een ervaringscijfer over de tevredenheid van cliënten. 

Over de periode 1 januari 2017 tot en met 1 maart 2019 is het clienttevredenheidscijfer wat hieruit voorkomt een 8. 

 

Hiernaast stimuleert Psychologie La Croix bij haar cliënten om een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland.
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de gezondheidszorg waar cliënten ervaringen met de zorg delen met elkaar. Deze website biedt onze cliënten informatie in de keuze. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Psychologie La Croix is te vinden op ZorgkaartNederland via: 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-psychologie-la-croix-amsterdam-10006364