+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Cliënttevredenheid

 Psychologie la Croix meet de tevredenheid van haar cliënten middels de Consumer Quality index (CQi), een vragenlijst die gericht is op het meten van kwaliteitsaspecten van de geestelijke gezondheidszorg vanuit het perspectief van de cliënt. Cliënten worden met regelmaat – en in ieder geval bij afronding van een behandeltraject – gevraagd hun tevredenheid op het gebied van bejegening, samen beslissen en uitvoering van behandeling en door hen te vragen hun behandeling een rapportcijfer te geven. De gemiddelde resultaten (schaalscores en een rapportcijfer) van deze vragenlijst kunnen we vergelijken met die van andere zorgaanbieders – omdat die dezelfde vragenlijst gebruiken. Dat geeft ons veel waardevolle informatie om onze processen te verbeteren.

Onze resultaten hiervan over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2020 vindt u hieronder: 

Bejegening (1-5): 4.7
Bereikbaarheid behandelaar (1-5): 4.6
Samen beslissen (1-5): 3.5
Uitvoering behandeling (1-5): 4.2
Rapportcijfer (0-10): 8.0

Onze doelstelling samen beslissen te verbeteren in 2020 is geslaagd, er is een stijging van 3.3 naar 3.5 gerealiseerd.

Onze doelstelling voor 2021 is uitvoering behandeling. Deze is afgelopen jaren stabiel. Juist in deze tijd waarin wij leven met COVID-19 is dit belangrijk omdat sommige behandelingen op afstand (online) worden uitgevoerd is de communicatie en de verwachtingen van het behandeltraject van belang.

Hiernaast stimuleert Psychologie La Croix bij haar cliënten om een waardering achter te laten op ZorgkaartNederland.
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de gezondheidszorg waar cliënten ervaringen met de zorg delen met elkaar. Deze website biedt onze cliënten informatie in de keuze. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.

Psychologie La Croix is te vinden op ZorgkaartNederland via: 
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-psychologie-la-croix-amsterdam-10006364