+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Psychologie La Croix


Behandeling van psychische klachten

 

Bij Psychologie La Croix worden psychologische diagnostiek en behandeling aangeboden aan volwassenen vanaf 18 jaar voor verscheidene psychische klachten. We werken in een team van goed opgeleide psychologen met verschillende achtergronden, opleidingen en expertises en werken daarnaast nauw samen met huisartsen, psychiater, verwijzers en andere zorgverleners. Kwaliteit van zorg krijgt bij ons hoge prioriteit en we benaderen iedere cliënt dan ook als uniek individu met oog voor de gehele persoon. We vinden het hierbij belangrijk om verder te kijken dan de klachten alleen en streven ernaar zorg op maat aan te bieden aansluitend bij de klachten, wensen en mogelijkheden van iedere afzonderlijke cliënt. Hierbij krijgen de autonomie van cliënten en gezamenlijke besluitvorming bij ons hoge prioriteit. Cliënten kunnen bij Psychologie la Croix zowel terecht voor een traject binnen de Gegeneraliseerde Basis GGZ (GBGGZ) – een korte behandeling voor lichte tot matige, niet complexe psychische problemen – als binnen de Gespecialiseerde GGZ (SGGZ) – een langer durende en specialistische behandeling in geval van ernstige of complexe psychische aandoeningen. Bij Psychologie La Croix wordt er voortdurend gewerkt aan optimale kennis en kunde van alle behandelaren. We zijn dan ook een erkende opleidingsinstelling voor de opleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut en het merendeel van de therapeuten volgt naast hun werk nog een aanvullende (beroeps)opleiding.

BehandelingOver ons