+31 (0)20 2330 154 | +31 (0)6 14966541 secretariaat@psychologie-lacroix.nl

Werkwijze

Aanmelding

U kunt zich aanmelden door contact op te nemen via het telefoonnummer: 020-2330154.

Wij vragen u tijdens het eerste gesprek een verwijzing van de huisarts mee te nemen, waarop uw naam, geboortedatum en de reden van verwijzing vermeld staan. Wij zijn wettelijk verplicht naar uw legitimatie te vragen.

Intake

In het eerste gesprek wordt in kaart gebracht wat uw klachten zijn. In dit gesprek wordt nagegaan door middel van welke behandelvorm u het beste behandeld kunt worden.

Behandeling

Een gesprek duurt drie kwartier. De behandeling van enkelvoudige klachten duurt 5-12 sessies, afhankelijk van de aard van de klachten. De frequentie van de gesprekken is meestal wekelijks of een keer per twee weken. Huiswerk kan een onderdeel van de behandeling zijn.

Uitwisseling informatie met de verwijzer

Er wordt informatie uitgewisseld met de verwijzer wanneer cliënten hiervoor toestemming geven. Bij aanvang van de behandeling wordt de verwijzer op de hoogte gesteld van de aard van de problematiek en het ingezette behandelplan. Ook bij wijzigingen daarvan, bij een tussenevaluatie (in ieder geval jaarlijks) en bij afronding van de behandeling stellen wij de verwijzer op de hoogte van de problematiek en het behandelbeloop.